Pantaliittimet

Union L -liittimet

  • Putkistoissa, joita joudutaan usein aukaisemaan puhdistuksen tai tarkastuksen vuoksi, tämä liitin tarjoaa merkittäviä etuja. Avaaminen ja kokoaminen on nopeaa ja helppoa – liittimessä on vain kaksi tai kolme pulttia.
  • Union L-liitin on pieni ja kevyt. Se on helppo asentaa myös ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin tiloihin. Pultit ovat kohtisuorassa putkistoon nähden, ja näin ollen esim. seinät eivät estä avaimen liikettä pultteja kiristettäessä.
  • Union L-liitin on varma liitos, koska putkissa vallitseva ylipaine kohdistuu kokonaan siteisiin eikä pultteihin. Liitintä käytettäessä ei ole olemassa vaaraa, että tahattomasti aiheutetaan putkiin jännitystä. Liittimen rakenteen ansiosta on mahdotonta pakottaa yhteen putkien päitä, joiden keskiölinjat eivät yhdy.
  • Union L-liittimen muodostaa kaksi samanlaista laippaa, jotka hitsataan päittäin putkiin, tiiviste ja kaksi sidettä (suurimmissa halkaisijoissa kolme). Siteitä kiristettäessä tiivistyspinnat painuvat täysin vastakkain. Tiivisteen tulee olla urassaan. Näin saadaan tavallista laippaliitosta vastaava jäykkä liitos.
  • Tiivisteenä käytetään lähinnä teflonista tai nitriilikumista O-rengasta; käyttölämpötilasta ja putkistossa virtaavasta kemikaalista riippuen.

Tiivisteiden kestävyys eri kemikalioissa

Nitriilikumi  Viton Teflon
Laimennetut hapot 2 1 1
Väkevöidyt hapot 1 1
Alifaattiset hiilivedyt (bensiini) 2 2 1
Aromaattiset hiilivedyt (benseeni, tolueeni) 1 1
Klooratut hiilivedyt (tri-, per-, tetra-) 1 1
Lakkaliuottimet (asetoni) 1
Mineraalipohjainen hydrauliikkaöljy 100°C 150°C 260°C
Esteripohjainen hydrauliikkaöljy 1 1
Eläin- ja kasvirasvat (pellavaöljy, oliiviöljy) 1 1 1
Vesi (höyry) 80°C 100°C 260°C
Kuiva lämpö 100°C 200°C 260°C
Kylmyys -35°C -20°C -80°C

Kestävyys: 1 = erittäin hyvä, 2 = hyvä, 3 = hyväksyttävä, – = huono

Käytä teflonia vain vakiolämpötilassa ja korkeintaan +260°C:ssa.

Vaihtelevissa käyttölämpötiloissa voi esiintyä teflonin ja teräksen erilaisista lämpölaajenemiskertoimista johtuvia vuotoja.

Kategorian muut tuotteet: